Facebook

Prevádzka

Svoje služby širokej verejnosti na týchto úsekoch: 
- Požičovňa beletrie a náučnej literatúry pre dospelých

- Požičovňa literatúry pre deti a mládež

- Čitáreň a študovňa časopisov a príručnej literatúry pre dospelých

Ako sa stať čitateľom ?

Každý občan SR, ktorý tu má trvalé alebo prechodné bydlisko, je tu zamestnaný alebo navštevuje školu v pôsobnosti knižnice a cudzí štátny príslušník, ktorý má povolenie k prechodnému alebo trvalému pobytu sa môže stať čitateľom.

Fond knižnice je vo voľnom výbere. Knihy si čitateľ môže vyhľadať aj z katalógov kníh buď podľa mena autora, podľa názvu knihy. Čitatelia majú k dispozícii aj online katalóg.

Výpožičná doba je 45 dní. Je možné požiadať o jej predĺženie, inak čitateľ zaplatí poplatok za oneskorenie. Prvá upomienka sa nezasiela, iba v prípade ak si čitateľ uviedol e-mailovú adresu, je e-mailom upozornený na prekročenie výpožičnej lehoty. Knihy si čitateľ môže aj rezervovať.

Bibliobox

V čase, kedy je knižnica zatvorená, môžu čitatelia vrátiť požičané knihy do biblioboxu, ktorý je umiestnený pred mestskou knižnicou.

 

Prevádzkovateľ 

IČO : 31871798

Dom kultúry Sereď
Školská 118/1
Sereď 92601
Slovenská republika
 
Riaditeľ prevádzkovateľa :
Mgr. František Čavojský 
Tel : 0911 424 083
E-mail : riaditeldk@sered.sk

 

Fotogaléria