Facebook

Z histórie knižnice

Mestská knižnica v Seredi vznikla v roku 1952.

Do roku 1960 pôsobila ako okresná knižnica.

V súčasnosti pôsobí ako mestská knižnica.

Do organizačnej štruktúry Domu kultúry Sereď patrí Mestská knižnica Sereď od 1.1.1994.