Facebook

Poplatky

Zápisné na jeden kalendárny rok

- dospelí čitatelia: 6,00 € 
- deti do 15 r.: 3,00 € 
- MVS: 3,00 € 
- poškodenie čiar. kódu: 0,50 €

Poplatky za stratený preukaz

- dospelí: 1 €
- deti: 1 €

Poplatok za oneskorené vrátenie kníh

1. upomienka: 2,00 € 
2. upomienka: 2,50 € 
3. upomienka: 3,50 €

riaditeľská upomienka : 5,00 €

Poplatok za rezerváciu kníh

- rezervácia knihy: 0,50 €