Facebook

Poplatky

Zápisné na jeden kalendárny rok

- dospelí čitatelia: 5,00 € 
- deti do 15 r.: 2,50 € 
- MVS: 2,50 € 
- poškodenie čiar. kódu: 0,33 €

Poplatky za stratený preukaz

- dospelí: 1 €
- deti: 1 €

Poplatok za oneskorené vrátenie kníh

1. upomienka: 1,00 € 
2. upomienka: 1,50 € 
3. upomienka: 2,00 €

Poplatok za rezerváciu kníh

- rezervácia knihy: 0,50 €