Facebook

Služby čitateľom

a) výpožičné služby
   - absenčené a prezenčné vypožičiavanie dokumentov
   - medziknižničná výpožičná služba (MVS)

b) poradenské služby
   - informácie o katalógoch, fondoch a službách knižnice

c) propagačné služby
   - exkurzie a prednášky o knižnici
   - výstavy
   - kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia (besedy, prednášky)

Fotogaléria